Ενα πατσά περιποιημένο


Written on July 16, 2013 – 5:24 am | by movies

 

1. Άκουσε, και βάλε τις λέξεις στη σειρά

2. Συμπλήρωσε τα κενά (εύκολο)

3. Συμπλήρωσε τα κενά (δύσκολο)

4. Βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά

 

Sorry, comments for this entry are closed at this time.